Waal en Weidebad Heerjansdam

Welkom bij het gezellige familie zwembad Waal en Weidebad.

Pin-logo

OpeningstijdenContact

Waal en Weidebad

In verband met Corona gaan wij dit seizoen niet open.

Welkom bij het Waal en Weidebad.


De openstelling van het Waal- en weidebad in Heerjansdam, gemeente Zwijndrecht,
komt dit jaar te vervallen.

Het bestuur van de stichting heeft dit op 3 juni 2020 besloten.

Op dit moment geldt er een noodverordening ter voorkoming van verspreiding en besmetting van
de bevolking met het Coronavirus. De aanpassingen in de bedrijfsvoering van het zwembad, die
nodig zijn ter bescherming van de bezoekers en personeel, zijn van dien aard dat
voorbereidingstijd, middelen en scholing aan de orde dienen te komen al volgens het zwembad
open kan.

Het Waal- en weidebad is een gezellig familie openluchtzwembad dat jaarlijks vier maanden haar
poorten opent voor inwoners van Heerjansdam en omliggende gemeenten. Handhaving van de
Corona maatregelen van de rijksoverheid, waaronder maatregelen verschillend per
leeftijdcategorie, wordt onhaalbaar geacht.

De periode tot aan mei 2021 zal worden benut om openstelling volgend jaar te realiseren.


Het Waal- en Weidebad Heerjansdam is een gezellig familiebad aan de rand van de dorpskern Heerjansdam, gemeente Zwijndrecht. Het is een buitenbad dat alleen in het zomerseizoen geopend is.

U kunt bij ons Pinnen

Pin-logo pinnen-ja-graag

Openingstijden 2020

Wij zijn gesloten

IN VERBAND MET CORONA BLIJFT HET ZWEMBAD DIT JAAR GESLOTEN

Het Waal- en Weidebad wordt dit seizoen geopend op zaterdag ## mei 20## om 10.00 uur en sluit op zondag ## september 20## om 17.30 uur.

EXTRA OPEN: Donderdag ## juni en vrijdag ## juni zijn wij open vanaf 10 uur.

De openingstijden zijn als volgt:

 • In de weekenden en op feestdagen:
  van 10.00 tot 17.30 uur.
 • Vanaf  zaterdag ## mei t/m vrijdag ## juni op werkdagen:
  van 12.00 tot 17.30 uur.
 • Vanaf zaterdag ## juni t/m zondag ## september alle dagen:
  van 10.00 tot 17.30 uur

Temperatuur

Buiten

Water zwembad

23

°C

Kwaliteit zwembadwater: Het waal en weidebad maakt gebruik van een zoutelektrolyse systeem. Dagelijks wordt de waterkwaliteit meerdere malen gecontroleerd en zo zorgen wij er voor dat u heerlijk kan genieten van het zwemmen. Daarnaast wordt en het water verwarmd, check voor de actuele temperatuur van het zwembadwater deze pagina op onze website.

Activiteiten

BANEN ZWEMMEN ’S-AVONDS

’s Avonds een baantje zwemmen is voor velen een fijne manier om even te ontspannen. Dus kunt u op dinsdag en donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur lekker bij ons banen komen zwemmen. Iedereen van 16 jaar en ouder is dan welkom. Let op: het is niet de bedoeling dat u deze avond komt pootje baden of (in of om het bad) wat spelen met de kinderen. Banen zwemmen is het motto!

Wanneer?
Iedere dinsdagavond en donderdagavond, vanaf ## mei t/m ## augustus 20##.

Hoe laat?
Van 19.00 tot 20.00 uur

Voor wie?
Iedere geïnteresseerde vanaf 16 jaar.

Prijs:
Los kaartje: € 2,- en abonnementhouders gratis op vertoon van het abonnement.

WOENSDAGAVOND ZWEMMEN

Op woensdagavond is ons bad lekker nog een extra uurtje geopend. Om na het werk of de drukke schooldag nog heerlijk even te komen pootje baden.

Wanneer?
Bij 20°C op woensdagavond, vanaf ## mei t/m ## augustus 20##.

Hoe laat?
Van 19.00 tot 20.00 uur

Voor wie?
Bezoekers van ALLE leeftijden.

Prijs:
Los kaartje: € 2,- en abonnementhouders gratis op vertoon van het abonnement.

Nieuwsberichten

ZONNEPANELEN

Duurzaam verwarmen is vanaf seizoen 2019 een feit!

Heel blij zijn wij met de donatie van het Rabobank Coöperatiefonds. Door zonnepanelen is er volop zonne-energie beschikbaar voor het Waal- en weidebad. De elektriciteit wordt gebruikt voor het draaien van de apparatuur van het zwembad zoals onder andere de pompen.

VRIENDEN GEZOCHT

Wisselvallige zomers zorgen voor wisselvallige inkomsten, daarom zijn wij op zoek naar vrienden.

Wilt u ook een vriend van het Waal- en Weidebad worden? Dan kun u uw donatie overmaken op rekeningnummer NL36RABO0305480731 t.n.v. Waal- en Weidebad onder vermelding van “Vrienden van”.

Bij een gift van 25 euro of meer kunt u bovendien een naamsvermelding in het zwembad krijgen.
Natuurlijk geldt dit ook voor bedrijven.

Wilt u met ons de sponsormogelijkheden bespreken? Mail ons.
Het Stichtingsbestuur zit er klaar voor: info@waaleweidebad.nl

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

We zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om als vrijwilliger actief te zijn in het winkeltje van het zwembad.
Bij drukbezochte zonnige dagen doen wij graag een beroep op diegene die een paar uurtjes wil meewerken in het winkeltje.

Meer informatie of aanmelden als vrijwilliger?

Dat kan via Lia Bijlsma
Tel 078 6771478 of
078 6772340.

Kijk snel op xQmail en lees hoe u hier binnen enkele minuten voor altijd verlost van kan zijn.

Tarieven 2020

Losse kaartjes & 10-badenkaarten:

Entree prijs per dag- los kaartje vanaf 2 jaar€ 4,30
10-badenkaart voor toegang alle leeftijden vanaf 2 jaar€ 39,50
Avondbanenzwemmen vanaf 16 jaar
(Met abonnement vrij toegang avondbanenzwemmen)
€ 2,00

Moederdag zondag ## mei: (groot)moeders gratis entree!
Vaderdag zondag ## juni: (groot)vaders gratis entree!

Abonnementen:

Abonnement tot 16 jaar:€ 49,50 (€ 39,50*)
Abonnement vanaf 16 jaar:€ 55,00 (€ 44,50*)
Partner-abonnement**:€ 77,50 (€ 64,50*)
Let op…!
Het voorverkoop tarief geldt van 4 tot en met 19 mei 2019.

Op ## mei 20## start de voorverkoopperiode*. U kunt vanaf 10.00 uur terecht. Abonnementen dienen ter plekke te worden betaald. Zorgt u a.u.b. wel dat u een recente pasfoto bij u heeft? Er is een pinautomaat.

Pin-logo

*) Tijdens de voorverkoopperiode profiteert u van een aantrekkelijke korting.
De voorverkoopperiode loopt van ## mei t/m ## mei 20## . Daarna gelden de normale tarieven.

**) Het Partner-abonnement geeft aan twee personen gedurende één seizoen onbeperkt toegang tot het Waal- en Weidebad. De tweede persoon krijgt dus een heel abonnement voor de halve prijs. De enige voorwaarden bij dit abonnement zijn dat de betreffende levenspartners op hetzelfde adres woonachtig zijn (dit adres wordt op het abonnement vermeld) en dat beide personen een pasfoto aanleveren die op het abonnement wordt geplakt.

U weet het ongetwijfeld maar om eventuele misverstanden te voorkomen, melden we het toch nog maar even: 10-badenkaarten en avondbanenkaarten uit 2018 en vorige jaren zijn NIET meer geldig.

Het huishoudelijk reglement

Het Waal- en Weidebad staat tot in de ruime omtrek bekend om haar gezelligheid en het feit dat men er op een ontspannen manier lekker kan zwemmen. Respect voor elkaar staat daarbij voorop en onze toezichthouders treden streng op tegen een ieder die de waterpret voor anderen dreigt te verstoren: ruziemaken en onbeschoft gedrag naar de medezwemmers en bezoekers wordt niet getolereerd, alcohol en drugs zijn ten strengste verboden. Wie zich niet aan onze regels houdt, wordt direct uit het zwembad verwijderd. Het Waal- en Weidebad is een gastvrij familiebad en wil dat graag blijven. Daartoe hebben we de volgende spelregels opgesteld:

 1. Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken in het zwembad of wijst daar personen voor aan.
 2. De openingstijden van het zwembad worden door het bestuur vastgesteld.
 3. Het zwembadterrein mag niet betreden worden zonder geldig entreebewijs. Bezoekers moeten dit entreebewijs te allen tijde aan de medewerkers kunnen tonen.
 4. Meld medische beperkingen vooraf bij de dienstdoende toezichthouders.
 5. Kleine kinderen (in ieder geval tot 8 jaar) hebben zonder begeleiding van een volwassene geen toegang. Deze volwassene dient in de directe nabijheid van het kind te blijven en toegang te betalen.
 6. Het is niet toegestaan om zonder voldoende zwemvaardigheid het zwembad te betreden, zulks ter beoordeling van de toezichthouders.
 7. Zwemmen in badkleding is verplicht.
 8. Duiken is alleen toegestaan ter plekke van de startblokken.
 9. Hardlopen op de perrons is niet toegestaan.
 10. Huisdieren, drugs en alcoholische dranken zijn niet toegestaan.
 11. Bezoekers mogen alleen eten of drinken op banken, terrassen en grasveld dit mag niet in het zwembad.
 12. Aanwijzingen van de toezichthouders wat betreft veiligheid moeten direct door iedere bezoeker worden opgevolgd.
 13. Er wordt voor gewaakt dat de sfeer goed blijft. Wie echt uit de band springt, niet naar de toezichthouders of de vrijwilligers luistert of overlast bezorgt, kan uit het zwembad worden verwijderd. Bij herhaling kan de toegang voor onbeperkte tijd worden ontzegd. Er vindt dan geen restitutie plaats van resterende abonnementsperioden.
 1. Op het zwembadterrein mag zonder toestemming van het bestuur geen verkoop van artikelen of diensten plaatsvinden.
 2. Het bestuur onderwerpt zich aan de door de overheid gestelde regels en bepalingen ten aanzien van de veiligheid op het zwembadterrein.
 3. Het bestuur is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van goederen.
 4. Gevonden voorwerpen moeten bij de kiosk worden afgegeven.
 5. Bij het plegen van diefstal dan wel agressief en/of onzedelijk gedrag wordt de politie ingeschakeld.
 6. Het bestuur heeft het recht het zwembad te verhuren buiten de officiële vastgestelde openingstijden en stelt de daarbij behorende voorwaarden.
 7. In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
 8. Iedere bezoeker van het zwembad onderwerpt zich, behalve aan de statuten, aan de bepalingen van dit huishoudelijk reglement. Bezoekers die zich niet aan de bepalingen van dit huishoudelijk reglement houden, kunnen, zonder verdere opgave van reden, namens de bedrijfsleiding uit het zwembad worden verwijderd.
 9. Het badpersoneel is ten alle tijden bevoegd om het zwembad bij slecht weer of extreme drukte te sluiten.
 10. Het betreden van het zwembad geschied op eigen risico.
 11. Dienst en personeelsruimten zijn niet toegankelijk voor bezoekers.
 12. Het meebrengen van glaswerk, porselein of scherpe voorwerpen is niet toegestaan.
 13. Waardevolle artikelen kunt u opbergen in de daarvoor bestemde kluisjes, deze dienen bij het verlaten van de accommodatie te worden leeggeruimd.
 14. Camerabeelden afkomstig van de camera’s van het Waal- en weidebad worden alleen gebruikt voor beveiliging van het terrein inclusief opstal en goederen van het Waal- en Weidebad.
 15. Het is niet toegestaan om te filmen en/of te fotograferen in de kleedkamers en voor de ingang van de kleedkamers.
 16. Bij verandering van weersomstandigheden vindt er geen restitutie plaats van entreegeld.
 17. Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14-02-2018. Wijzigingen in dit huishoudelijke reglement moeten eveneens door het bestuur worden vastgesteld.

Contact

Bezoek adres:
Molenweg 35b
2995 BK Heerjansdam
Telefoon: 078 677 1478

Postadres:
Stichting Waal-en Weidebad Heerjansdam
Postbus 29
2995 ZG Heerjansdam

E-mail:
info@waalenweidebad.nl

[ Onze email wordt beschermd met xQmail ]

Instagram-icon
Volg ons op
Instagram

Parkeren en Openbaar vervoer

Parkeren

Kom je op de fiets/scooter: parkeer gratis in de fietsenrekken voor de ingang

Met de auto/motor:  parkeer makkelijk en gratis aan de overkant van de molenweg op het grote parkeerterrein van de voetbalclub. Dit wordt aangegeven met een verkeersbord P-zwembad.
Gebruik bij het oversteken het zebrapad.

Parkeren op de invalidenparkeerplaats voor de deur zonder vergunning, op het parkeerterrein van  restaurant de Waal en de Tennisvereniging is verboden.

buurtbusBus lijn 717 (Buurtbus)
Het Waal en weidebad is ook bereikbaar met buslijn 717. Tijdens het zwembadseizoen stopt de bus voor de ingang van het zwembad. De buslijn is een verbinding tussen de NS stations van Barendrecht en Zwijndrecht.