Kaartjes Prijs
Los dagkaartje vanaf 2 jaar €5,-
10-badenkaart vanaf 2 jaar €45,-
Avondzwemmen €5,-
Abonnement** Prijs
Abonnement tot 16 jaar: €45,-
Abonnement vanaf 16 jaar: €60,-
Partner-abonnement* €90,-

*) Het Partner-abonnement geeft aan twee personen gedurende één seizoen onbeperkt toegang tot het Waal- en Weidebad. De tweede persoon krijgt dus een heel abonnement voor de halve prijs. De enige voorwaarden bij dit abonnement zijn dat de betreffende levenspartners op hetzelfde adres woonachtig zijn (dit adres wordt op het abonnement vermeld) en dat beide personen een pasfoto aanleveren die op het abonnement wordt geplakt.

**) Voor een abonnement is een pasfoto vereist

U weet het ongetwijfeld maar om eventuele misverstanden te voorkomen, melden we het toch nog maar even: 10-badenkaarten en abonnementen uit 2022 en vorige jaren zijn NIET meer geldig.