Reglement

Het Waal- en Weidebad staat tot in de ruime omtrek bekend om haar gezelligheid en het feit dat men er op een ontspannen manier lekker kan zwemmen. Respect voor elkaar staat daarbij voorop en onze toezichthouders treden streng op tegen een ieder die de waterpret voor anderen dreigt te verstoren: ruziemaken en onbeschoft gedrag naar de medezwemmers en bezoekers wordt niet getolereerd, alcohol en drugs zijn ten strengste verboden. Wie zich niet aan onze regels houdt, wordt direct uit het zwembad verwijderd. Het Waal- en Weidebad is een gastvrij familiebad en wil dat graag blijven. Daartoe hebben we de volgende spelregels opgesteld:

  1. Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken in het zwembad of wijst daar personen voor aan.
  2. De openingstijden van het zwembad worden door het bestuur vastgesteld.
  3. Het zwembadterrein mag niet betreden worden zonder geldig entreebewijs. Bezoekers moeten dit entreebewijs te allen tijde aan de medewerkers kunnen tonen.
  4. Meld medische beperkingen vooraf bij de dienstdoende toezichthouders.
  5. Kleine kinderen (in ieder geval tot 8 jaar) hebben zonder begeleiding van een volwassene geen toegang. Deze volwassene dient in de directe nabijheid van het kind te blijven en toegang te betalen.
  6. Het is niet toegestaan om zonder voldoende zwemvaardigheid het zwembad te betreden, zulks ter beoordeling van de toezichthouders.
  7. Zwemmen in badkleding is verplicht.
  8. Duiken is alleen toegestaan ter plekke van de startblokken.
  9. Rennen op de perrons is niet toegestaan.
  10. Huisdieren, drugs en alcoholische dranken zijn niet toegestaan.
  11. Bezoekers mogen alleen eten of drinken op banken, terrassen en grasveld. Dit mag niet in het zwembad-water.
  12. Aanwijzingen van de toezichthouders wat betreft veiligheid moeten direct door iedere bezoeker worden opgevolgd.
  13. Er wordt voor gewaakt dat de sfeer goed blijft. Wie echt uit de band springt, niet naar de toezichthouders of de vrijwilligers luistert of overlast bezorgt, kan uit het zwembad worden verwijderd. Bij herhaling kan de toegang voor onbeperkte tijd worden ontzegd. Er vindt dan geen restitutie plaats van resterende abonnementsperioden.
  1. Op het zwembadterrein mag zonder toestemming van het bestuur geen verkoop van artikelen of diensten plaatsvinden.
  2. Het bestuur onderwerpt zich aan de door de overheid gestelde regels en bepalingen ten aanzien van de veiligheid op het zwembadterrein.
  3. Het bestuur is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van goederen.
  4. Gevonden voorwerpen moeten bij de kiosk worden afgegeven.
  5. Bij het plegen van diefstal dan wel agressief en/of onzedelijk gedrag wordt de politie ingeschakeld.
  6. Het bestuur heeft het recht het zwembad te verhuren buiten de officiële vastgestelde openingstijden en stelt de daarbij behorende voorwaarden.
  7. In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
  8. Iedere bezoeker van het zwembad onderwerpt zich, behalve aan de statuten, aan de bepalingen van dit huishoudelijk reglement. Bezoekers die zich niet aan de bepalingen van dit huishoudelijk reglement houden, kunnen, zonder verdere opgave van reden, namens de bedrijfsleiding uit het zwembad worden verwijderd.
  9. Het badpersoneel is ten alle tijden bevoegd om het zwembad bij slecht weer of extreme drukte te sluiten.
  10. Het betreden van het zwembad geschiedt op eigen risico.
  11. Dienst en personeelsruimten zijn niet toegankelijk voor bezoekers.
  12. Het meebrengen van glaswerk, porselein of scherpe voorwerpen is niet toegestaan.
  13. Waardevolle artikelen kunt u opbergen in de daarvoor bestemde kluisjes, deze dienen bij het verlaten van de accommodatie te worden leeggeruimd.
  14. Camerabeelden afkomstig van de camera’s van het Waal- en weidebad worden alleen gebruikt voor beveiliging van het terrein inclusief opstal en goederen van het Waal- en Weidebad.
  15. Het is niet toegestaan om te filmen en/of te fotograferen in de kleedkamers en voor de ingang van de kleedkamers.
  16. Bij verandering van weersomstandigheden vindt er geen restitutie plaats van entreegeld.
  17. Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14-02-2018. Wijzigingen in dit huishoudelijke reglement moeten eveneens door het bestuur worden vastgesteld.